SHIPPING & RETURNS

/for english scroll down/

DOPRAVA:

Doručujeme do následujících zemí:

  • Většina Evropy
  • USA
  • Kanada Podrobné možnosti a sazby dopravy pro vaši zemi naleznete v nákupním košíku. V případě doručení do zemí, které zatím nejsou k dispozici, nás prosím kontaktujte emailem na adresu: info@skedda.cz, a pokusíme se vyjít vstříc vašim požadavkům.

VRÁCENÍ:

Podle zákona máte 30 dní na vrácení zboží, což znamená, že máte 30 dní po obdržení zboží na požádání o vrácení.

Pro oprávněné vrácení musí být vaše zboží ve stejném stavu, v jakém jste jej obdrželi, nenošené či nepoužité, s etiketami a v původním balení. Potřebovat budete také účtenku nebo důkaz o nákupu - stačí potvrzení objednávky, které Vám přijde do emailu.

Pro zahájení vrácení nás můžete kontaktovat na adrese info@skedda.cz. Upozorňujeme, že vrácené zboží bude třeba odeslat na následující adresu:

Obchod Vintage Therapy
Ostrovní 22
Praha 1
110 00
Česká republika

Pokud bude vaše vrácení schváleno, pošleme vám štítek pro zpětnou dopravu, stejně jako instrukce k tomu, jak a kam zaslat vaši zásilku. Zboží zaslané zpět bez předchozího požadavku na vrácení nebudeme moci přijmout.

Pro jakékoli otázky ohledně vrácení nás můžete vždy kontaktovat na adrese info@skedda.cz.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA:
JSME MALÁ FIRMA SÍDLÍCÍ V ČESKÉ REPUBLICE. 90 % NAŠICH PRODUKTŮ VYROBÍME A TISKNE V NAŠEM SKLADU NEBO VE SPOLUPRÁCI S DALŠÍMI MALÝMI ČESKÝMI VÝROBCI, A TO MŮŽE NĚKDY TRVAT. PROTO SI NÁROKUJEME DOBU 1-3 TÝDNŮ NA ODESLÁNÍ VAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Škody a problémy

Prosíme, zkontrolujte vaši objednávku při přijetí a okamžitě nás kontaktujte, pokud je zboží vadné, poškozené nebo pokud obdržíte špatné zboží, abychom mohli problém vyhodnotit a napravit ho.

Výjimky / zboží, které nelze vrátit

Některé druhy zboží nelze vrátit, jako je zboží s krátkou dobou trvanlivosti (jako potraviny), zakázkové výrobky (jako speciální objednávky nebo personalizované položky) a zboží osobní péče (jako kosmetické produkty). Také nepřijímáme vrácení nebezpečných materiálů, hořlavých kapalin nebo plynů. Prosím, obraťte se na nás, máte-li otázky nebo obavy ohledně konkrétního zboží. Většinu z toho stejně neprodáváme haha, ale někdo chytrej poradil, ať to sem raději napíšeme.

Bohužel nemůžeme přijmout vrácení zboží ve slevě ani dárkové poukazy.

Výměny

Kontaktujte nás emailem a domluvíme se na výměně za jiný produkt.

Vrácení peněz

Oznámíme vám, jakmile obdržíme a zkontrolujeme vaše vrácené zboží, a dáme vám vědět, zda byla vrácená částka schválena nebo ne. Pokud je schválena, bude vám automaticky vrácena na původní platební metodu do 10 pracovních dní. Prosím, mějte na paměti, že banka nebo platební společnost mohou také potřebovat nějaký čas na zpracování a zveřejnění vrácení.

Pokud uplynulo více než 15 pracovních dní od schválení vašeho vrácení, prosím, kontaktujte nás na adrese info@skedda.cz.

 

SHIPPING:

We ship to the following countries:
- Most of the Europe 
- USA
- Canada
Please check cart to see specific shipping options and rates for your country. For shipping to countries that are currently not available, please contact us via email: info@skedda.cz and we will try to meet your requirements. 

 

RETURNS:

We have a 30-day return policy, which means you have 30 days after receiving your item to request a return.

To be eligible for a return, your item must be in the same condition that you received it, unworn or unused, with tags, and in its original packaging. You’ll also need the receipt or proof of purchase.

To start a return, you can contact us at info@skedda.cz. Please note that returns will need to be sent to the following address:

Vintage therapy store
Ostrovní 22
Praha 1
110 00
Czech republic

If your return is accepted, we’ll send you a return shipping label, as well as instructions on how and where to send your package. Items sent back to us without first requesting a return will not be accepted.

You can always contact us for any return question at info@skedda.cz.

IMPORTANT NOTE:
WE ARE A SMALL BUSINESS LOCATED IN THE CZECH REPUBLIC. WE PRODUCE AND PRINT 90% OF PRODUCTS IN OUR WAREHOUSE OR IN COOPERATION WITH OTHER SMALL CZECH PRODUCERS, AND THAT COULD TAKE SOME TIME. BECAUSE OF THAT, PLEASE ALLOW UP TO 1-3 WEEKS TO SHIP YOUR ORDER.

Damages and issues

Please inspect your order upon reception and contact us immediately if the item is defective, damaged or if you receive the wrong item, so that we can evaluate the issue and make it right.

Exceptions / non-returnable items

Certain types of items cannot be returned, like perishable goods (such as food), custom products (such as special orders or personalized items), and personal care goods (such as beauty products). We also do not accept returns for hazardous materials, flammable liquids, or gases. Please get in touch if you have questions or concerns about your specific item.

Unfortunately, we cannot accept returns on sale items or gift cards.

Exchanges

The fastest way to ensure you get what you want is to return the item you have, and once the return is accepted, make a separate purchase for the new item.

Refunds

We will notify you once we’ve received and inspected your return, and let you know if the refund was approved or not. If approved, you’ll be automatically refunded on your original payment method within 10 business days. Please remember it can take some time for your bank or credit card company to process and post the refund too.

If more than 15 business days have passed since we’ve approved your return, please contact us at info@skedda.cz.